Plastyka

W roku szkolnym 2022/23 głównym celem będzie promowanie twórczej aktywności uczestników w tym rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz abstrakcyjnego myślenia.
🎨Program obejmować będzie różne formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, rysunek grafika, malarstwo na szkle, collage, relief, rzeźba, techniki własne itp.
🎨Najciekawsze prace będą zgłaszane do konkursów krajowych i międzynarodowych.
🎨Zajęcia odbywają się w małych grupach od poniedziałku do czwartku w wymiarze 1 godziny. Godzina i dzień zajęć są każdorazowo ustalane indywidualnie z instruktorem.

Karta zapisu i zgody – zajęcia plastyczne.

Regulamin pracowni plastycznej

Cena: 70 zł/ m-c

Prowadzący: Waldemar Duda

Osiągnięcia sekcji plastycznej w roku szkolnym 2022/23

Skip to content