Muzyka dla najmłodszych

Głównym celem zajęć jest rozbudzanie ciekawości muzycznej dzieci, która z czasem przekształca się w świadome przeżywanie muzyki.
Podczas spotkań  rytmiczno-umuzykalniających śpiewamy, tańczymy, rytmizujemy, słuchamy muzyki klasycznej i korzystamy z instrumentów Orffa.
Ćwiczenia kształtują słuch i poczucie rytmu, a także wspierają rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalny dzieci.  
Ponadto podczas zajęć wykorzystywane są również instrumenty służące do relaksacji (misy dźwiękowe, dzwonki koshi, tank drum, kij deszczowy).
Działają one kojąco, ucząc koncentracji, skupienia oraz wrażliwości na dźwięk.

Na zajęcia zapraszamy maluszki (od 2 m-ca życia do 2,5 lat) wraz z opiekunem.

Termin: czwartek  9:30 – 10:10

Prowadzący: Marzena Kowalska

Koszt: 100 zł/ m-c 

Skip to content