Deklaracja dostępności

GŁÓWNY BUDYNEK GMINNEGO CENTRUM KULTURY, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ:

BIURO GCK, GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, SALA WIDOWISKOWA, PRACOWNIA PLASTYCZNA, SALA MUZYCZNA

budynek w Żórawinie, ul. Al. Niepodległości 6

Biuro Dyrektora Gminnego Centrum Kultury

telefon: 71 316 51 02

e-mail: dyrektor@gck-zorawina.pl ,

Sekretariat

telefon: 451 615 134

e-mail: sekretariat@gck-zorawina.pl ,

Gminna Biblioteka Publiczna w Żórawinie

telefon: 71 31 65 128

e -mail: zorawinagbp@gmail.com

 

Sposób dojazdu

Przez gminę przebiega trasa komunikacyjna, autostrada A4 (zjazd autostradowy Krajków), łącząca południowe województwa kraju z przejściami granicznymi z Niemcami (Zgorzelec – Jędrzychowice, Słubice, Olszyna, itp.).

Główny układ komunikacyjny uzupełniają drogi wojewódzkie nr W-395 relacji Wrocław – Strzelin – Ziębice i nr W-346 relacji Oława – Kąty Wrocławskie – Środa Śląska.

Przez teren gminy przebiegają również liczne drogi powiatowe.

Z Żórawiny do Wrocławia możliwy jest dojazd czterema trasami komunikacji kołowej.

Autobus: 903 – Żórawina przystanek Kościół Św.Trójcy – Wrocław Tarnogaj

               913 – Żórawina przystanek ul. Al. Niepodległości – Wrocław Krzyki

 Przewozy autobusowe TRAKO: Linia nr 513 w granicach Gminy Żórawina zmienia numer na 73 – autobusy w relacji Karwiany – Wrocław – Karwiany jadą jako linia 513 bez konieczności przesiadania się.

Linia nr 71 (dawna 503).

PKS Oława :linia nr 70 Oława- Żórawina przystanek ul. Kolejowa (DINO)

Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej Gminy Żórawina

PKP : Pociąg relacji Wrocław – Kłodzko- Międzylesie – stacja Żórawina

 

Wejście do budynku

Do wejścia głównego Gminnego Centrum Kultury prowadzą dwa schody, brak jest pochylni. Przy drugim wejściu od przodu budynku brak schodów,co umożliwia swobodny dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz matek z dziećmi. Z przodu budynku znajdują się dwa wyjścia ewakuacyjne, główne z dwoma schodami bez pochylni oraz boczne prowadzące bezpośrednio na salę widowiskową .W budynku, przy wszystkich wejściach, nie ma drzwi otwieranych automatycznie. Drzwi wejściowe główne oraz boczne są otwierane po pociągnięciu uchwytu.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Biuro Dyrektora  ulokowane jest na parterze budynku, główny szeroki korytarz umożliwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz na wózku inwalidzkim. Do pokoju sekretariatu (umowy najmu świetlic wiejskich) prowadzi wejście przez bibliotekę. Biblioteka umiejscowiona jest na parterze budynku, osoby niepełnosprawne mogą poruszać się po czytelni jednak w ograniczonym stopniu. Na parterze w głównym ciągu komunikacyjnym, który umożliwia ciągły ruch dwukierunkowy, znajdują się sale warsztatowe (plastyczna i muzyczna) i główna sala widowiskowa, do której swobodny dostęp mają także osoby na wózkach. Wewnątrz budynku brak schodów i nie ma windy. Drzwi do toalet znajdujących się na parterze są za wąskie dla osób poruszających się na wózkach, brak oddzielnej toalety dedykowanej osobom z niepełnoprawnościami. W toalecie damskiej zamontowany jest składany przewijak dla niemowląt.

 

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych)

Żadne z wejść do budynku Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie nie  posiada pochylni. W samej siedzibie Centrum Kultury nie ma platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabowidzących, nie zastosowano w nim urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem, wzdłuż jezdni oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe, jednak brak wyznaczenia i oznakowania miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W siedzibie Gminnego Centrum Kultury nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Skip to content