Rytmika

Zapraszamy na zajęcia rytmiczno-umuzykalniające.
Rytmika skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Głównym celem zajęć jest rozbudzanie ciekawości muzycznej dzieci, która z czasem przekształca się w świadome przeżywanie muzyki. Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające kształtują słuch i poczucie rytmu, a także rozwijają wyobraźnię i kreatywność dzieci. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe wspierają również rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalny dzieci a także są miłą, wesołą i ciekawą formą spędzenia czasu przez dzieci.

Termin: poniedziałek 17:00 – 17:45

Wiek: 4 – 6 lat

Cena: 50 zł/ m-c 

Instruktor: Marzena Kowalska

Skip to content