Projekt „Baśnią połączeni”.

Zapraszamy polskie i ukraińskie dzieci do udziału w projekcie „Baśnią połączeni”.
Będziemy się wspólnie bawić korzystając z najbardziej uniwersalnych języków świata, czyli sztuki i literatury. Stworzymy piękne prace plastyczne, poznamy polskie i ukraińskie bajki. Podzielimy się uśmiechem i radością.
Działanie odbywa się w ramach Programu Dolnośląskie Małe Granty, który realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Skip to content