Ekstra czytelnik

REGULAMIN akcji EKSTRA CZYTELNIK edycja 2023

1. Organizatorem akcji „Ekstra Czytelnik” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Żórawinie. Do udziału w niej zapraszamy wszystkie chętne dzieci.
2. Uczestnik akcji musi być czytelnikiem GBP w Żórawinie (filii w Rzeplinie bądź Węgrach) lub powinien się do niej zapisać.
3. Akcja trwa od 1 kwietnia 2023 do 30 września 2023 roku.
4. Każdy uczestnik akcji otrzymuje specjalną kartę, na której będzie przyklejał
kolejno ukazujące się naklejki. Noszenie karty do biblioteki nie jest konieczne.
5. Publikujemy DWIE naklejki na początku każdego miesiąca akcji .
6. Zebranie 10 naklejek zapewnia zdobycie tytułu „Ekstra Czytelnika”.
7. Dziecko otrzymuje 1 naklejkę za wizytę w bibliotece połączoną z wypożyczeniem książki lub czasopisma.
W miesiącu można otrzymać maksymalnie DWIE aktualne w danym miesiącu
naklejki. Kolejność wklejania nalepek jest dowolna.
8. W przypadku uzasadnionego braku możliwości wizyty dziecka w bibliotece, książkę mogą wypożyczyć rodzice/opiekunowie lub rodzeństwo.
9. Dyplomy dla „Ekstra Czytelników” będą wręczane bezpośrednio po
złożeniu karty w bibliotece w Żórawinie, Rzeplinie bądź Węgrach.
10. Wszystkie informacje dotyczące akcji EKSTRA CZYTELNIK można znaleźć na stronie Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie w zakładce biblioteki oraz w siedzibie biblioteki i filiach.

Skip to content